Rối loạn nhịp tim uống thuốc gì? Sử dụng như nào là đúng cách?

Người rối loạn nhịp tim uống thuốc gì và nên lưu ý những vấn đề [...]