hê thống phân phối trong nước

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ : 192, Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận.
Điện thoại : 0252.38.23.144
Fax : 
Email : phapharco@phapharco.com
Website : www.phapharco.com

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ : 29A, đường số 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại :  0283.866.29.19

Fax : 0283.866.29.18

Email : tphcm@phapharco.com

Website : www.phapharco.com

CHI NHÁNH CẦN THƠ

Địa chỉ : 192, Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận

Điện thoại : 0252.38.23.144

Fax : 02923.917.107

Email : cantho@phapharco.com

Website : www.phapharco.com

HỆ THỐNG XUẤT KHẨU