Thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

Địa chỉ : 192, Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận

Phone : 0252.38.23.144

Website : www.phapharco.com

Email : phapharco@phapharco.com

Liên hệ với chúng tôi